Հրատարակչի մասին

Հրատարակչի նկար

Էջ

«ԷՋ» հրատարակչությունը հիմնադրվել է 2019 թվականին:
Հրատարակչության նպատական է առաջարկել ընթերցողներին բազմաոճ գրականություն որակյալ հրատարակմամբ:
Առաջնայնությունուններն են՝ Հայաստանի անկախության սերնդի գրականություն, պատանեկան արկածային և ֆենթզի գրականություն, ոչ գեղարվեստական գրականություն:
«ԷՋ»-ը կարևորում է սոցիալական թեմաներով գրականության հրատարակումը: